Dolegliwości pochodzenia mieśniowo-powięziowego lub stawowego można podzielić na 2 grupy.
Pierwsze grupa to urazy ostre - powstające w wyniku upadku, skręcenia, złamania, zerwania lub naderwania mięśni lub ścięgien mięśniowych.
Druga grupa urazów to urazy przeciążeniowe, powstające w skutek sumowania się wielu drobnych mikrourazów, co  w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia tkanki.
Obie grupy urazów leczy się odmiennie i wiele czynników ma wpływ na skuteczność leczenia.
Bardzo istotnym elementem leczenia bólów mięśniowo-stawowych jest zrozumienie procesów gojenia się tkanek. Zdarza się że do wyleczenia Pacjenta potrzeba 2 lub 3 wizyty gdyż proces uszkodzenia tkankowego nie jest zaawansowany, jednak zdarzają się i takie sytuacje, gdy musi upłynąć więcej czasu do pełnego wyleczenia Pacjenta. Biologii nie da się oszukać, lecz stosując odpowiednią terapię, można mocno przyśpieszyć leczenie bolesnej tkanki.
W przeważającej większości po każdej wizycie Pacjent powinien odczuwać poprawę  w  postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych.