Pacjent po umówieniu telefonicznym zgłasza się do nas na pierwszą wizytę. Po dokładnym wywiadzie, przeanalizowaniu objawów Pacjenta i zapoznaniu się z historią dolegliwości, dotychczasowym leczeniem przystępujemy o dokładnej diagnostyki manualnej.
   
   Terapeuta ocenia postawę Pacjenta, wykonuje dokładne badanie osteopatyczne polegające na palpacyjnej ocenie ruchomości, sprężystości, elastyczności uszkodzonych tkanek, oraz wszystkich struktur które mogą mieć jakikolwiek wpływ na dolegliwości pacjenta, a które często są oddalone od miejsca bólu Wykonujemy różnicujące testy ortopedyczne i neurologiczne i zapoznajemy się z badaniami obrazowymi rtg, mri, usg itp jeśli pacjent takowe posiada.
   
   Po wnikliwej ocenie stawiamy diagnozę. Dokładnie tłumaczymy przyczyny dysfunkcji, omawiając diagnozę, możliwe sposoby leczenia oraz rozpoczynamy leczenie. Pacjent na koniec wizyty, jeśli to konieczne, dostaje zalecenia i odpowiednie ćwiczenia do domu.

   Pracujemy z Pacjentem w zależności od natężenia dolegliwości, czasu ich występowania oraz możliwości regeneracyjnych organizmu raz lub dwa razy w tygodniu z pacjentem. Taka częstotliwość (stosowana w najlepszych klinikach na całym świecie) zapewnia optymalną reakcję organizmu na leczenie.
   
   Ilość Wizyt potrzebna na wyleczenie Pacjenta jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od wcześniej wymienionych czynników. Często się zdarza, że wystarczy 1 lub 2 wizyty, jednak  równie dobrze może być konieczna większa ilość wizyt. Nie praktykujemy żadnych serii zabiegów czy karnetów gdyż Pacjent Powinien po każdej kolejnej wizycie odczuwać wyraźną poprawę, stąd nie da się określić konkretnej liczby wizyt.

   Szanujemy czas i pieniądze naszych Pacjentów, dlatego wykonujemy jedynie prywatne zabiegi oparte na Osteopatii i bardzo skutecznych metodach terapii manualnej, a nie wykonujemy mało skutecznej fizykoterapii (laser, magnetronik itp), ani żadnych zabiegów refundowanych przez NFZ.

       Zapraszamy
Bogusław Mazur, Marcin Rodkiewicz, Honorata Kotowska – Tytonik, Fabian Sykała