Bogusław Mazur
Bogusław Mazur mgr Fizjoterapii,
mgr Wychowania fizycznego

Wykładowca Akademicki na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu medycyny manualnej, osteopatii i chiropraktyki, m.in. Flanders International College of Osteopathy, fizjoterapeuta i opiekun medyczny wielu sekcji i klubów sportowych z Podkarpacia. W trakcie pisania pracy doktorskiej.

 • Osteopatia - Flanders International College of Osteopathy - Tytuł D.O.

  - Osteopatyczne Szkolenia Podyplomowe:
  • Master Course - Osteopatia w Pediatrii - Moduł Zaawansowany (Marie-Caroline Willieme D.O.)
  • Master Course - The Osteopathic mechanical link (Eric Prat D.O.)
  • Master Course - Fluids in Osteopathy (Rene Zweedijk D.O.)
  • Master Course - The strategic crossroads od the Body (Jean Pierre Barral D.O.)
  • Master Course - Osteopatyczne Leczenie Dzieci (Rene Zweedijk D.O.)
  • Master Course - Osteopatia w Pediatrii (Marie-Caroline Willieme D.O.)
  • Master Course - Ligamentous Articular Strain - Advanced (Conrad A. Speece D.O.)
  • Master Course - Rule of the Artery  (Anthony Norrie D.O., Michael Soland D.O.)
  • Master Course - A Sutural Approach to Osteopathy in Cranial Field (Charles Beck D.O.)
  • Master Course  - Zasady morfodynamiczne w obrębie Trzewii i Powięzi (Patrick van den Heede D.O.,
   Torsten Liem D.O.)
  • Master Course - General Osteopathic Diagnosis (Alain Croibier D.O.)
  • Master Course - Odruchy Chapmana (Charles Beck D.O.)
  • Master Course - Normalizacja dynamiki trzewnej wg Fineta i Williama (Carminati Lorenzo D.O.)
 • Chiropraktyka - 12 modułów  (dr A Narushka D.C)
 • Terapia manualna wg. Maitlanda
 • Terapia manualna wg. Kaltenborna & Evjentha
 • Terapia manualna wg Mulligana
 • Suche Igłowanie
 • FMT (Fascial and Membrane Technique)
 • FM (Fascial Manipulation)
 • FDM (Fascial Distortion Model)
 • Anatomy Trains
 • PNF
 • Techniki Tkanek Miękkich  - Tech. energizacji mm I, II, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, Techniki aktywnego rozluźniania, techniki nerwowo-mięśniowe, dysbalans mięśniowy, trriger points, potwierdzony zdanym egzaminem
 • Zintegrowane techniki na tk. miękkie (Ed Willson)
 • Kinetic Control
 • Badanie i rehabilitacja w uszkodzeniach stawu kolanowego, barkowego
 • Diagnostyka i rehabilitacja w urazach Sportowych (Chris Boynes)
 • Taping Medyczny, Taping Sportowy