U podstaw naszej pracy leży filozofia Terapii Manualnej Holistycznej zakładająca wzajemne powiązanie procesów zachodzących w organizmie na płaszczyznach: strukturalnej rozumianej jako system mięśniowo-szkieletowy, chemicznej odpowiadającej za procesy metaboliczne oraz psychicznej kształtującej samopoczucie. Uważamy, że człowiek posiada własne mechanizmy samoleczenia, autoregulacji oraz samoobrony przed zachorowaniem. Naszym zadaniem jako wykwalifikowanych lekarzy specjalistów – fizjoterapeutów jest ich pobudzanie i wspomaganie.

W MAZUR Osteopatia i Fizjoterapia specjalizujemy się w bezpiecznym, tj. bezbolesnym, nieinwazyjnym, niewymagającym przyjmowania zbędnych środków farmakologicznych, leczeniu zaburzeń dysfunkcji somatycznych narządów ruchu, przede wszystkim przewlekłego i ostrego bólu:

 • kręgosłupa,
 • stawów obwodowych,
 • promieniującego od kręgosłupa do kończyn górnych i dolnych,
 • stanów pooperacyjnych po zabiegach operacyjnych wykonanych w obrębie kręgosłupa, stawów kolanowych, biodrowych i ramiennych.

Nasz zespół jako jedyny w województwie podkarpackim posiada kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie osteopatii pediatrycznej oraz leczenia osteopatycznego kobiet w ciąży.

Terapia manualna, którą prowadzimy, ukierunkowana jest na naturalną stymulację pracy mięśni, torebek stawowych oraz wiązadeł, powięzi mięśniowej, a także przywrócenie prawidłowej ruchomości w rejonie zablokowanych segmentów kręgosłupa. Efekt ten osiągamy poprzez połączenie w sposób przemyślany zaawansowanych technik manualnych. Dodatkowo, kierując się indywidualnymi potrzebami pacjenta, udoskonalamy program terapeutyczny o:

 • chiropraktyki,
 • zintegrowane techniki na tkankach miękkich,
 • anatomy trains,
 • taping medyczny i taping sportowy,
 • suche igłowanie,
 • Kinetic Control,
 • badanie i rehabilitacja w uszkodzeniach stawu kolanowego, barkowego
 • diagnostyka i rehabilitacja w urazach Sportowych
 • PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation),
 • FMT (Fascial and Membrane Technique)
 • FM (Fascial Manipulation),
 • FDM (Fascial Distortion Model).

Efektywność prowadzonego leczenia zależy w równym stopniu od umiejętnego doboru i przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych, co dobrej współpracy pomiędzy terapeutą a pacjentem. Mając tę świadomość, już od pierwszej wizyty traktujemy go jako partnera: wspólnie omawiamy problemy zdrowotne i ustalamy najskuteczniejszy plan rehabilitacji. W ten sposób zastosowana terapia przynosi obopólną satysfakcję: pacjentowi powracającemu do zdrowia oraz lekarzowi mającego wpływ na poprawę kondycji psychofizycznej chorego.