Bogusław Mazur
Bogusław Mazur mgr Fizjoterapii,
mgr Wychowania fizycznego

Wykładowca Akademicki na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu medycyny manualnej, osteopatii i chiropraktyki, m.in. Flanders International College of Osteopathy, fizjoterapeuta i opiekun medyczny wielu sekcji i klubów sportowych z Podkarpacia. W trakcie pisania pracy doktorskiej.

W naszej placówce zajmujemy się kompleksową rehabilitacją pooperacyjną począwszy od pierwszych dni po urazie, aż do pełnego wyleczenia Pacjenta. Zabiegi dobierane są indywidualnie, a postępy terapii stale monitorowane. Częstotliwość wizyt zmienia się w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego, stanu zdrowia pacjenta oraz celu terapii. Rehabilitacja pooperacyjna kończy się w momencie przywrócenia Pacjenta do pełnej aktywności fizycznej lub sportowej.