Bogusław Mazur
Bogusław Mazur mgr Fizjoterapii,
mgr Wychowania fizycznego

Wykładowca Akademicki na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu medycyny manualnej, osteopatii i chiropraktyki, m.in. Flanders International College of Osteopathy, fizjoterapeuta i opiekun medyczny wielu sekcji i klubów sportowych z Podkarpacia. W trakcie pisania pracy doktorskiej.

Wszelkie informacje o Specjalistycznym kursie diagnostyczno-terapeutycznym "Kręgosłup - osteopatyczna diagnostyka i leczenie" znajdą Państwo na nowej stronie internetowej poświęconej organizowanym przez nas szkoleniom:

www.szkolenia-mazur.pl