Polityka Prywatnosci

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  • Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkolenia Mazur Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Cegielniana 34/12U e-mail: info@szkolenia_mazur.pl , tel.53544445
  • Dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usługi.
  • Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym i podmiotom przetwarzającym (w tym: biuro rachunkowe, prowadzący kurs)
  • Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody a potem przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
  • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt.