Bogusław Mazur
Bogusław Mazur mgr Fizjoterapii,
mgr Wychowania fizycznego

Wykładowca Akademicki na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu medycyny manualnej, osteopatii i chiropraktyki, m.in. Flanders International College of Osteopathy, fizjoterapeuta i opiekun medyczny wielu sekcji i klubów sportowych z Podkarpacia. W trakcie pisania pracy doktorskiej.

Magister fizjoterapii, mgr wychowania fizycznego. Pierwszy w województwie podkarpackim, dyplomowany osteopata D.O.. Wykładowca na Flanders International College of Osteopathy - Antwerpia, były wykładowca Akademicki na wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu medycyny manualnej, osteopatii i chiropraktyki, fizjoterapeuta i opiekun medyczny wielu sekcji i klubów sportowych z Podkarpacia. W trakcie pisania pracy doktorskiej.